Epika

Epika

Istnieje wiele gatunków literackich należących do epiki. Najpowszechniejszą jest powieść, a następnie nowela, opowiadanie, baśń. Epika powstała na podstawie przekazywanych podań i legend, tak zrodził się nowy gatunek literacki funkcjonujący w literaturze do dzisiaj. Cechą charakterystyczną w epice jest fakt występowania narratora, osoby, która przynajmniej pozornie opowiada nam rzeczywistość. W każdym typie epiki występuje fabuła mająca bieg przyczynowo – skutkowy. Bez tego nie istnieje epika. Jest najchętniej czytana przez młodzież i prawdopodobnie najbardziej zrozumiała. Nowele to krótkie formy literackie, opowiadające jedną historię, często prawdziwą, z jednym wątkiem i często nieszczęśliwym zakończeniem. Przykładowa, znana nowela to janko muzykant. Wszystkie formy literackie powinny zawierać morał, naukę płynącą z tekstu.